İş İnsanın Aynasıdır Kompozisyon

İş İnsanın Aynasıdır Kompozisyon

İş; bireyin kimliğini ve yaşam tarzını belirleyen kilit bir faktördür. “İş insanın aynasıdır” ifadesi, bireyin iş yaşamının, kişisel özelliklerinin ve değerlerinin bir yansıması olduğunu ifade